ניהול ערוצי תוכן

תוכן איכותי מנוהל, להשגת המטרות והיעדים שלכם

ניהול ערוצי תוכן מתבצע באופן שוטף בהתאם לתוכנית עבודה תקופתית (רבעונית או שנתית) התומכת ביעדי שיווק, מכירות ושירות.

איור מחשב - ניהול ערוצי תוכן

למידע נוסף ולתיאום שיחה/פגישה, יש למלא את הפרטים ולשלוח

כל ערוצי התוכן שלכם משרתים את אותן מטרות, כל ערוץ בדרכו, עפ"י מאפייניו, תוך זיקה רעיונית ועיצובית בין הערוצים השונים. בלב מערך הערוצים ניצב אתר האינטרנט.